The Signature Bench เก้าอี้ม้านั่ง Industrial Craft การผสมผสานจากหลากวัสดุ

“วัสดุแบบอุตสาหกรรม ทวีคุณค่าด้วยงานฝีมือ” นี่คือ เก้าอี้ม้านั่ง จากหลากหลายวัสดุที่นำมาผสานเข้าด้วยกัน ระหว่างสีดำด้านลุคขรึมจากอะลูมิเนียมกับสีของทองเหลืองที่ดูเงาหรูหรา เชื่อมด้วยเทคนิคพิเศษจนได้เก้าอี้ดีไซน์ใหม่ในความลงตัวระหว่างงานฝีมือกับรูปลักษณ์ร่วมสมัยแบบ Industrial Style

ARKHA เก้าอี้แขนโค้งลวดลายอาข่า

การผนวกกันระหว่างเก้าอี้โคโลเนียลแขนโค้งที่มีการปรับเส้นสายดั้งเดิมให้ดูสบายขึ้น กับความงามที่ผ่านการวิเคราะห์ภาษาและวัตณธรรมพื้นถิ่นของชนเผ่า จนได้ผลลัพธ์เป็นเก้าอี้ที่มีลวดลายอาข่าที่พีทแปลความงามของเสื้อผ้าชาวกะเหรี่ยง