WALL HOUSE บ้านหายใจได้ เย็นสบายไม่ง้อเครื่องปรับอากาศ – room

Wall House บ้านอิฐโปร่ง สร้างจากวัสดุธรรมดาสามัญที่ยอมให้อากาศและแสงผ่านเข้าบ้านได้ แตกต่างจากผนังบ้านแบบปิดทึบทั่วไป สร้างสภาวะน่าสบาย พร้อมมุมสีเขียวให้ได้พักผ่อนภายใน ตอบโจทย์การอยู่อาศัยแบบปลอดมลพิษ และเข้ากับสภาพอากาศร้อนชื้นในเวียดนามได้อย่างดี ที่นี่เกิดจากคำถามที่ว่า ถ้าหากลมและแสงไม่สามารถผ่านเข้าบ้านได้ คุณภาพอากาศและการใช้ชีวิตในบ้านจะเป็นอย่างไร แน่นอนว่านั่นย่อมย่ำแย่ทั้งต่อสุขภาพและการอยู่อาศัย เป็นโจทย์ให้เจ้าของบ้านกับทีมออกแบบจาก CTA | Creative Architects อยากสร้างบ้านให้สามารถหายใจได้ ผ่านขั้นตอนการออกแบบโดยมีวัสดุหลักอย่าง “อิฐโปร่ง” มาทำหน้าที่เป็นกำแพงให้แก่บ้าน แม้จะไม่สามารถรับน้ำหนักได้อย่างอิฐทั่วไป แต่ก็มาพร้อมคุณสมบัติที่ช่วยให้ลมและอากาศไหลเวียนถ่ายเทได้อย่างทั่วถึง Wall House บ้านอิฐ       Wall House ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนดั้งเดิม (ซึ่งนับวันจะเหลือน้อย) ในเมืองเบียนฮหว่า เมืองหลักของจังหวัดด่งนาย ประเทศเวียดนาม ฉะนั้นเพื่อรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมซึ่งอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ และสร้างความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมรอบ ๆ สถาปนิกจึงเน้นใช้วัสดุธรรมชาติเป็นหลักในการออกแบบ เริ่มต้นจากองค์ประกอบเด่น ๆ อย่าง กำแพงหายใจได้ สถาปนิกเล่าว่าเขาแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ องค์ประกอบแรกคือ ระบบผนังเปิด ที่ทำจากอิฐโปร่ง เพื่อป้องกันมลภาวะจากสภาพแวดล้อมภายนอก โดยนำมาเรียงต่อกันในทิศทางตรงกันข้ามกับวิธีการก่อสร้างแบบเดิม ด้วยการจัดเรียงดังกล่าวจึงสามารถช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ และแสงไหลเวียนถ่ายเทได้ดี ส่วนองค์ประกอบที่สองคือ พื้นที่สวน […]