Split-Level Home มาทำความรู้จัก บ้านเล่นระดับ กัน

บ้านเล่นระดับ เกิดขึ้นในช่วงปี 1930 ในสหรัฐอเมริกา  เพราะความต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นในบ้านขนาดจำกัด  จึงทำชั้นใต้ดินให้ครึ่งบนอยู่เหนือพื้นดินและเจาะ…

UNTITLED ROOM เมื่อห้องไม่ต้องมีชื่อ

เราจำเป็นต้องตั้งชื่อห้องด้วยหรือ ? หรือว่าต่อไปนี้ เราจะไม่สามารถเรียกชื่อห้องตามพื้นที่ใช้สอยได้อีกต่อไปแล้ว? มาค้นหาคำตอบได้ใน Untitled room

Untitled Room เมื่อห้องไม่ต้องมีชื่อ

เมื่อห้องไม่ต้องมีชื่อ เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-616-18-1321-5 พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2559 บรรณาธิการ ดำรง ลี้ไวโรจน์ จำนวน 176 หน้า ราคา 469 บาท (ปกแข็ง) การจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน 8 หลัง 8 สไตล์ ที่มีการออกแบบและจัดวางพื้นที่ให้ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้ผู้อ่านนำไปประยุกต์ใช้กับการตกแต่งบ้าน โดยไม่ต้องถูกจำกัดด้วยกรอบของความเป็นห้องในแบบเดิมๆ