Untitled Room เมื่อห้องไม่ต้องมีชื่อ

Untitled Room เมื่อห้องไม่ต้องมีชื่อ

เมื่อห้องไม่ต้องมีชื่อ
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-616-18-1321-5
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2559
บรรณาธิการ ดำรง ลี้ไวโรจน์
จำนวน 176 หน้า
ราคา 469 บาท (ปกแข็ง)

การจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน 8 หลัง 8 สไตล์ ที่มีการออกแบบและจัดวางพื้นที่ให้ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้ผู้อ่านนำไปประยุกต์ใช้กับการตกแต่งบ้าน โดยไม่ต้องถูกจำกัดด้วยกรอบของความเป็นห้องในแบบเดิมๆ