The Habita Hatyai โรงแรมบูติกแห่งใหม่ ไปหาดใหญ่ต้องไปเยือน

The Habita Hatyai คือโรงแรมบูติกแห่งใหม่กลางใจเมืองที่น่าจับตาและเข้าไปพักผ่อนมากที่สุด ด้วยตัวอาคารที่ปรับปรุงมาจากโรงแรมโครงสร้างคอนกรีตธรรมดาที่ปิดทึบ

keyboard_arrow_up