SUNKEN SEATING ปิดล้อมแบบอบอุ่น

เปลี่ยนรูปแบบพื้นที่นั่งในสวนสำหรับบ้านที่มีพื้นที่ต่างระดับมากๆ ด้วยการทำสวนจม