WHITE SKUBE HOUSE พื้นที่น้อย ฟังก์ชันเยอะ แต่ลงตัวด้วยการแบ่งสัดส่วนพื้นที่

แบบบ้านโมเดิร์น ตัวอาคารถูกทาทับด้วยสีขาวอย่างประณีตเพื่อให้ความรู้สึกสงบ เรียบง่าย ท่ามกลางบริบทโดยรอบที่มีความสับสบวุ่นวายและกลบความไม่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้น