SOHO HOUSE BANGKOK ที่สุดของ คลับเฮาส์ สาขาแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การทำงานในแวดวงครีเอทีฟปัจจุบันเป็นเรื่องการเปิดกว้าง การออกไปหาแรงบันดาลใจใหม่ ๆ หรือได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้คน ถือเป็นเรื่องสำคัญในการทำงานด้านนี้ จะดีแค่ไหนหากมีสถานที่ที่ตอบโจทย์ สามารถสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างมีสีสัน ไว้คอยต้อนรับเหล่าครีเอทีฟได้มาพบปะเจอะเจอกันเพื่อต่อยอดแรงบันดาลใจ