บ้านหลังเกษียณ อยู่สบาย ด้วยการดักลมทุกทิศทาง

บ้านหลังเกษียณ ที่ออกแบบตามหลักการบ้านอยู่สบาย โดยมีการระบายอากาศแบบให้ลมผ่านอาคาร มีพื้นที่ดักลมในทุกทิศทาง