RAMY FISCHLER ดีไซเนอร์แห่งปีของ MAISON & OBJET 2018

ดีไซเนอร์ไฟแรงเจ้าของผลงานออกแบบที่มีเอกลักษณ์น่าจับตา และงาน Maison & Objet กันยายนปีนี้ RAMY FISCHLER คือ Designer of the Year คนล่าสุด!