BLACK SERIES by พับ เพียบ เรียบ ร้อย

พับ เพียบ เรียบ ร้อย นำเสนอศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยในรูปแบบใหม่ ทำให้ “พานพุ่ม” และ “พานเครื่องทองน้อย” กลายเป็นงานดีไซน์จากกระดาษ ที่สมัยใหม่ขึ้น