PRINCE THEATRE HERITAGE STAY หมวกใบใหม่ที่ถูกสวมให้โรงภาพยนตร์ปรินซ์ รามา

อดีตโรงหนังปรินซ์ที่เคยหลับใหลกำลังค่อยๆ ลืมตาตื่นขึ้นมาทีละนิด เมื่อมีผู้เอื้อมมือมาปลุกให้ลุกจากภวังค์อีกครั้งใน พ.ศ.นี้