ฤๅษีผสม

ฤาษีผสมแล้ว/Coleus/ Painted Nettle ชื่อวิทยาศาสตร์: Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br. วงศ์: Lamiaceae (Labiatae) ประเภท:ไม้พุ่มอายุ 2 ปี ความสูง: 15-45 เซนติเมตร ลำต้น: ลำต้นและกิ่งก้านเป็นเหลี่ยม ทุกส่วนอวบน้ำ ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่ถึงรูปรี มีสีสันเป็นลวดลาย ขนาด และรูปร่างใบแตกต่างกันตามพันธุ์ ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบหยักฟันเลื่อย แผ่นใบบางและหยิกย่น มีขนสั้นๆปกคลุม ดอก: ออกเป็นช่อเชิงลดที่ปลายยอด ชูตั้งขึ้น ดอกสีม่วงอมฟ้าคราม กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดเล็กๆ อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนปนทราย แสงแดด: เต็มวันถึงครึ่งวันเช้า น้ำ น้ำ: ปานกลางหากขาดน้ำต้นและใบจะเหี่ยวทันที การขยายพันธุ์: ปักชำกิ่งและยอด โรคและแมลงศัตรูพืช: เพลี้ยแป้ง หากระบาดควรฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดแมลงทุกสัปดาห์ การใช้งานและอื่นๆ:เมื่อได้รับแสงแดดจัด ใบจะมีสีสดและเป็นพุ่มแน่น หลังจากดอกโรยต้นจะเริ่มโทรม […]