MARBLE HOUSE สถาปัตยกรรมในประติมากรรมหินอ่อน

Marble House ห่อหุ้มบ้านด้วยความงามของหินอ่อน ไม่ต่างจากงานประติมากรรมชิ้นเอก ผลงานโดย Openbox Architects

THEO HOUSE เสน่ห์ของ “บ้านชั้นเดียว”

บ้านชั้นเดียว ที่เป็นที่พักตากอากาศสำหรับครอบครัวใหญ่ที่ รวมคนจาก 3 รุ่นไว้ด้วยกันหลังนี้ เจ้าของบ้านตั้งชื่อเหมือนกับชื่อของลูกชายว่า “Theo House”