T-HOUSE เรียบง่ายอย่างลุ่มลึก

เพราะทำธุรกิจชุดผ้าฝ้าย จึงนำสีขาวและความเรียบง่ายมาเป็นกิมมิกให้บ้านน่าอยู่