บ้านโมเดิร์น ที่พึ่งพิงธรรมชาติเพื่อตอบโจทย์ฟังก์ชั่นการใช้ชีวิต

บ้านหลังนี้ ไม่ได้สร้างบ้านเพื่อถ่ายรูป ทุกอย่างจึงไม่ได้เน้นที่ความสวยงาม แต่เน้นไปที่ FORM FOLLOWS FUNCTION เป็นหลัก ส่วนรูปทรงนั้นถือเป็นผลพลอยได้