Ashui Pavilion พาวิเลียนผ้า บอกเล่าจิตวิญญาณแห่งสายน้ำ

Ashui Pavilion 2023 พาวิเลียนผ้า สื่อความหมายสถาปัตยกรรมความเป็นเมืองจากแม่น้ำสายชีวิตของชาวโฮจิมินห์ เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ของเมืองโฮจิมินห์และแม่น้ำไซง่อนผ่านความงามของพาวิเลียนผ้าพลิ้ว