STONE VENEER

สร้างพื้นผิวธรรมชาติให้งานภายในและภายนอกอาคารด้วยวัสดุกรุผิวที่ทำจากหินแท้ 100 เปอร์เซ็นต์

กระเบื้องยางลายไม้ ปูทับพื้นเดิมแบบไม่ต้องรื้อ

กระเบื้องยางลายไม้ วัสดุปูพื้นทดแทนไม้ ที่ให้สีสันและพื้นผิวเหมือนไม้จริง