Materior Studio โฮมออฟฟิศสถาปนิกและสตูดิโอเครื่องหนังที่สร้างจากสองมือและหัวใจ

โฮมออฟฟิศ เรียบง่าย แต่น่าอยู่ ของคู่รักสถาปนิกและเจ้าของแบรนด์รองเท้าหนัง พื้นที่พักอาศัยและสร้างสรรค์สิ่งท่ี่รักจากสองมือของตัวเอง