แหนเป็ดเล็ก

Common Duckweed, Duckweed, Lesser Duckweed ชื่อวิทยาศาสตร์: Lemna perpusilla Torr. วงศ์: Lemnaceae ประเภท: ไม้ลอยน้ำขนาดเล็ก ใบ: ใบรูปรี เป็นเกล็ดเล็กประมาณ 0.2 เซนติเมตร สีเขียวเป็นมัน เชื่อมติดกันเป็นกระจุก 2 – 3 ใบ ใต้ใบมีรากฝอยเล็กติดอยู่ ดอก: มักมองไม่เห็นเพราะมีขนาดเล็กมาก แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: แตกหน่อ หรือแยกกลุ่มใบไปปลูก การใช้งานและอื่นๆ: เป็นวัชพืชน้ำที่ใช้เป็นอาหารของเป็ด ห่าน และปลา นอกจากนี้ยังมีแหนเป็ดใหญ่ Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid มีชื่อสามัญว่า Great Duckweed, Large Duckweed หรือ Water Flaxseed เจริญคล้ายแหนเป็ดเล็ก แต่ใบใหญ่กว่า ขนาด 0.8 เซนติเมตร ไม่ควรให้แหนเจริญจนแน่นผิวน้ำ […]