CASA DIQUE LUJÁN บ้านที่ใช้แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีลอนลูกฟูกตกแต่งจนสวยเด่นมีระดับ

FRAM arquitectos ออกแบบบ้านโดยใช้แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีลอนลูกฟูก มุงหลังคาและกรุผนังภายนอก จนออกมาสวยเด่นมีระดับ