หมากเหลืองแคระ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dypsis lutescens (H.Wendl.) H.Beentje & J.Dransf. (Dwarf) ชื่อพ้อง: Chrysalidocarpus lutescens H.Wendl. ‘Dwarf’ ประเภท: ปาล์มแตกกอ ลักษณะคล้ายกับหมากเหลือง ความสูง: สูงไม่เกิน 2 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กมาก ใบ: ใบรูปขนนก ทางใบยาวเพียง 30 – 50 เซนติเมตร ช่อดอก: ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ ผล: รูปรี ขนาดเล็ก เมื่อสุกมีสีเหลืองอมส้ม ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไรและกลางแจ้ง น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: แยกหน่อหรือเพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 เดือนจึงงอก การใช้งานและอื่นๆ:เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง ใช้ประดับได้ตลอดช่วงอายุ