หมากเหลืองแคระ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dypsis lutescens (H.Wendl.) H.Beentje & J.Dransf. (Dwarf)
ชื่อพ้อง: Chrysalidocarpus lutescens H.Wendl. ‘Dwarf’
ประเภท: ปาล์มแตกกอ ลักษณะคล้ายกับหมากเหลือง
ความสูง: สูงไม่เกิน 2 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กมาก
ใบ: ใบรูปขนนก ทางใบยาวเพียง 30 – 50 เซนติเมตร
ช่อดอก: ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ
ผล: รูปรี ขนาดเล็ก เมื่อสุกมีสีเหลืองอมส้ม
ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: รำไรและกลางแจ้ง
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: แยกหน่อหรือเพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ:เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง ใช้ประดับได้ตลอดช่วงอายุ