CREATIVE EXPO TAIWAN 2019 : CULTURE ON THE MOVE เทศกาลแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำให้ทุกคนเคลื่อนไหวไปกับจังหวะใหม่ของไต้หวัน

21 นิทรรศการ 300 อีเว้นต์ และ 200 การแสดง ตลอดระยะทางกว่า 9 กิโลเมตร room เก็บภาพบรรยากาศและเรื่องราวใน Creative Expo Taiwan 2019 กลับมาเล่าให้อ่านแบบเต็มอิ่ม