มะพร้าว

Coconut/Coco Palm ชื่อวิทยาศาสตร์ Cocos nucifera L. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 30 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 20 – 40 เซนติเมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 5 เมตร ใบ: รูปขนนก ทางใบยาวกว่า 2 เมตร ใบย่อยเรียวแหลม ก้านใบหนาแข็ง ช่อดอก: ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกระหว่างกาบใบ ผล: ค่อนข้างกลม ขนาด 15 – 30 เซนติเมตร ติดผลดก เมื่อสุกสีน้ำตาล ดิน: ดินร่วนปนทราย แสงแดด: ตลอดวัน น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 1 – 2 เดือนจึงงอก […]