ใบเงิน

ใบทอง/ใบนาก/ Caricature Plant ชื่อวิทยาศาสตร์: Graptophyllum pictum (L.) Griff. วงศ์: Acanthaceae ประเภท: ไม้พุ่มอายุหลายปี ความสูง: 0.50 – 2 เมตร ใบ:ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีแกมรูปไข่กว้าง 6 – 8 เซนติเมตร ยาว 10 – 15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ สีเขียวมีแต้มด่างหลายสี ทั้งสีครีมอมส้ม เหลือง และขาว ดอก: ออกเป็นช่อกระจะที่ปลายยอด ช่อชูตั้ง ดอกย่อยจำนวนมาก สีม่วงแดงเข้ม กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทุกชนิด น้ำ: ปานกลาง ความชื้นสูง แสงแดด: ครึ่งวันถึงตลอดวัน ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง […]