HUBBA-TO Co-Working Space ไอเดียสดใหม่สำหรับคนรักงานคราฟต์

HUBBA-TO แล็บทดลองสำหรับคนรักงานคราฟต์ และเริ่มต้นสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยตัวเอง แหล่ง Co-Working Space ไอเดียสดใหม่จาก HUBBA