ลิ้นมังกรบากาโมเยนซิส

ชื่อวิทยาศาสตร์: Sansevieria bagamoyensis N.E.Br. วงศ์: Asparagacea ประเภท: ไม้อวบน้ำ ลำต้น: ต้นเป็นลำ สูงได้ถึง 1.20 เมตร ใบ: ใบแบน ออกเวียนเป็นรัศมีกว้าง 2.5 – 3 เซนติเมตร ยาว 25 – 35 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม แผ่นใบแข็ง สีเขียว ขอบใบเป็นสันสีขาว งุ้มงอขึ้น ดอก: ช่อดอกเป็นช่อแยกแขนง ชูตั้ง อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี น้ำ: น้อย-ปานกลาง แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน ขยายพันธุ์: แยกหน่อหรือปักชำใบ การใช้งานและอื่นๆ: ชื่อระบุชนิด bagamoyensis มาจากชื่อเมือง Bagamoyo ในประเทศแทนซาเนีย ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดมีลักษณะคล้ายกับ S. arborescens แต่มีใบกว้างและแข็งกว่า ปลูกเป็นไม้กระถางหรือลงแปลงประดับสวน