ปกพิเศษ บ้านและสวนฉบับครบรอบ 46 ปี โดยศิลปินออทิสติกไทย

ภาพวาดปกพิเศษบ้านและสวนฉบับครบรอบ 46 ปี ผลงานของศิลปินออทิสติกไทย