382 SPACE อำเภอเมืองฯ โคราช

382 SPACE คือร้านกาแฟเล็กๆ ตั้งอยู่ชั้นล่างของบ้านไม้หลังน้อย เจ้าของบ้านและร้านนี้คือ คุณเน็ท-วาทิต ตั้งใจ และคุณฮุ้ง-ศันสนีย์ แสงบัณฑิต ช่วยกันลงมือทำร้านด้วยตัวเอง