ประกาศผลรางวัล 10 บ้านน่าอยู่ประจำปี 2566

ชมผลรางวัล 10 บ้านน่าอยู่ประจำปี 2566 ซึ่งมอบให้บ้านที่ออกแบบได้เป็นที่ประทับใจกองบรรณาธิการบ้านและสวน สำนักพิมพ์บ้านและสวน และ room Books