หญ้าโขมง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Saccharum procerum Roxb. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า ความสูง: 3-4 เมตร ลำต้น: ขึ้นเป็นกอใหญ่แน่น ใบ: แคบยาว ปลายเรียวแหลม ดอก: ช่อดอกใหญ่ทรงกระบอกกลม ปลายเรียว ยาว 30-50 ซม. เมื่อแก่มีขนสีขาวเงินหรือขาวอมน้ำตาลอ่อน ฟูนุ่ม ช่อดอกเริ่มแก่ตั้งแต่ปลายฤดูหนาวถึงฤดูร้อน อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกเหง้าหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: พบได้ริมทางตามเนินเขาที่สูง หรือตามทุ่งที่รกร้าง พบมากในภาคเหนือลงมาถึงภาคตะวันออก ต่างกับ “เลา” ที่ช่อดอกมีสีคล้ำกว่า