หญ้าน้ำค้าง

ต้นบาดทะยัก/มะไฟเดือนห้า/หญ้ายองไฟ/หนามเดือนห้า ชื่อวิทยาศาสตร์: Drosera indica L. วงศ์: Droseraceae ประเภท: พืชล้มลุก/วัชพืช ความสูง: 5-30 เซนติเมตร ลำต้น: ตั้งตรงหรือทอดเอน ทั้งลำต้น ใบและก้านดอกมีสีแดง ใบ: รูปเส้นยาวเรียวค่อนข้างอวบหนา ยาว 2-7 เซนติเมตร ปลายม้วนงอเป็นวง มีขนสีแดงทั่วใบ ปลายขนมีต่อมน้ำใสเหนียวไว้ดักจับแมลง ดอก: เป็นช่อมีหลายกิ่ง สีชมพูม่วง ดอกขนาด 0.5-1 เซนติเมตร บานในตอนเช้า และหุบในตอนบ่าย อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทราย น้ำ: ปานกลาง-มาก แสงแดด: ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติมักพบตามลานหิน ดินทรายหรือทุ่งหญ้า ที่ลุ่มหรือชื้นแฉะ มีน้ำขัง พบมาทางภาคอิสาน ภาคตะวันออกและภาคใต้ เป็นสมุนไพร ต้น เป็นยาบำรุง ยาพื้นบ้านอิสาน ใช้ต้นแห้งดองเหล้าดื่ม แก้ท้องมาน ต้นสดขยี้ทารักษากลากเกลื้อน ถ้าหมักจะได้สารสำหรับกัดหูดหรือตาปลา […]

ม้าน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Eremochloa ciliaris (L.) Merr. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า ความสูง: 25-70 เซนติเมตร ลำต้น: เป็นเหง้าขนาดเล็ก แตกใบขึ้นเป็นกอค่อนข้างแน่น ใบ: รูปแถบแคบหรือรูปเส้นยาว 7-10 เซนติเมตร ดอก: ดอกเป็นช่อ ก้านช่อดอกยาวและแตกแขนงออกหลายกิ่ง แต่ละข้อมีกาบใบหุ้ม ยาว 6-12 เซนติเมตร ช่อดอกรูปเคียวโค้งลงหรือเกือบตรงอยู่ที่ปลายก้าน ประกอบด้วยช่อย่อยรูปไข่ ปลายแหลม เรียงสลับเป็นคู่ซ้อนชิดกัน เป็นช่อยาว 3-7 เซนติเมตร ขอบกาบช่อย่อยมีขนยาว สีม่วงแดง เกสรตัวผู้ 3 อัน เมล็ดสีน้ำตาล ขนาดเล็กมาก ออกดอกเกือบตลอดปี อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกหัวหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: พบในพื้นที่ค่อนข้างแห้งและเปิดโล่ง ดินปนทรายหรือลานหินที่มีดินตะกอน […]