หน้าวัวใบวิตตาริโฟเลียม

หน้าวัวใบยาวแคบ ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium vittarifolium Engl. วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: หน้าวัวเลื้อย ลำต้นเล็กเพียง 6 มิลลิเมตร ทรงพุ่ม: ห้อยยาวถึง 1 เมตร ใบ: ใบรูปแถบกว้าง 3 – 3.5 เซนติเมตร ยาว 0.30 – 1 เมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนังห้อยยาวลงสู่พื้นดิน สีเขียวเหลือบเงิน เห็นเส้นกลางใบชัดเจน ก้านใบกลม ยาว 15 – 20 เซนติเมตร ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปแถบแคบ กว้าง 7 มิลลิเมตร ยาว 2 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม ปลีดอกยาว 5 – 8 […]