สนดินสอทอง

 Swaine’s Golden Pencil Pine ชื่อวิทยาศาสตร์: Cupressus sempervirens L. ‘Swaine’s Golden’ วงศ์: Cupressus ประเภท: ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ความสูง: 2 เมตร ลักษณะทั่วไป: ต้นสูงเพรียว รูปทรงกระบอกคล้ายสนดินสอเขียว แต่ใบมีสีเขียวอ่อน ส่วนยอดหรือปลายกิ่งสีเหลืองทอง อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศได้ดี น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง แสงแดด: เต็มวัน ชอบอากาศเย็น ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเลี้ยงยากกว่าสนดินสอเขียว เหมาะใช้จัดสวนและปลูกในกระถาง