เฟินข้าหลวงหลังลาย

Bird’s Nest Fern ชื่อวิทยาศาสตร์: Asplenium nidus L. วงศ์: Aspleniaceae ประเภท: เฟินอิงอาศัย สามารถเติบโตบนดินได้ ใบ: เดี่ยว รูปแถบ ออกเวียนสลับรอบต้น ปลายใบแหลมคล้ายหอก ใบหนาแข็งเป็นมัน เส้นกลางใบสีดำ ใต้ใบมีสปอร์สีน้ำตาลเรียงตามแนวเส้นใบ ปัจจุบันมีหลายพันธุ์ ทั้งเฟินจีบ เฟินข้าหลวงโอซาก้า และเฟินข้าหลวงใบแฉก อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน/วัสดุปลูก: ใช้รากเฟินชายผ้าสีดาที่ตายแล้วหรือกาบมะพร้าวสับเป็นวัสดุปลูก แสงแดด: รำไร น้ำ: ปานกลาง ความชื้น: สูง ขยายพันธุ์: เพาะสปอร์ การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกประดับมุมสวน และทำไม้กระถาง