ของแต่งสวน สไตล์ทรอปิคัล

กรุ่นกลิ่นอายของการแต่งสวน สไตล์ทรอปิคัล นอกจากเลือกใช้พรรณไม้ที่สร้างบรรยากาศของป่าร้อนชื้นแล้ว ก็ควรคำนึงถึงเรื่องรูปแบบการจัดวางให้มีบรรยากาศใกล้เคียงระบบนิเวศของธรรมชาติ