neera retreat hotel โรงแรมดีต่อโลกและดีต่อใจ นิยามการพักผ่อนใหม่ริมแม่น้ำท่าจีน

neera retreat hotel ทอดใจไปกับวิวริมแม่น้ำท่าจีน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กับโรงแรมที่ให้ความสำคัญกับกาย ใจ และโลกไปพร้อมกัน neera retreat hotel โรงแรมที่มีแนวทางการสร้างสถานที่พักผ่อนให้เป็นมากกว่าแค่โรงแรม แต่เป็นเสมือนสถานที่สร้างแรงบันดาลใจแห่งการใช้ชีวิต คู่กับแนวคิด Eco-conscious เพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ให้แก่ธุรกิจโรงแรม ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง และลดขยะเหลือทิ้งจากงานภาคบริการต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด กับภารกิจสำคัญที่อยากส่งต่อและแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ให้ผู้เข้าพักได้รับกลับไป จากชื่อ neera ซึ่งแปลว่า หยดน้ำ ที่นี่จึงเชื่อเรื่องการส่งต่อเปรียบดังหยดน้ำที่กระทบลงบนผิวน้ำ ก่อนกระเพื่อมเป็นวงกลมขนาดใหญ่แผ่กว้างออกไป จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้นี้จึงสมกับสโลแกนของโรงแรมที่ว่า “be the start of the ripple.” โดยเฉพาะด้านการตระหนักรู้ที่มีต่อโลกและจิตใจของตนเอง แนวคิดดังกล่าวมาจาก 3 พี่น้อง ผู้ร่วมก่อตั้ง neera retreat hotel อย่างคุณซอย – วริวรรณ์ วิทยฐานกรณ์ คุณซาน – วิชฌ์ วิทยฐานกรณ์ […]