ปาล์มสะดือเขียว

Broom Thatch/Thatch Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Thrinax parviflora Sw. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 8 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 2 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร เมื่อต้นยังเล็กมีแผ่นใยห่อคลุมลำต้น ใบ: ใบรูปพัด ขอบใบจักลึกครึ่งใบ แผ่นใบกว้าง 1 เมตร สะดือนูนเด่นสีเขียว ขอบใบแข็ง ก้านใบแข็ง ยาว 1 เมตร ช่อดอก: สมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ช่อใหญ่แผ่กระจาย สีเขียวนวล ผล: กลม ขนาด 0.6 เซนติเมตร เมื่อสุกสีขาว ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: ตลอดวันถึงรำไร ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – […]