เปลี่ยนความเรียบง่ายของม่านม้วน… ให้เป็นสไตล์ที่ต้องการ

ม่านม้วน… เรียบง่าย แต่มีสไตล์ สำหรับม่านม้วนรูปแบบใหม่จาก Bodhi Tree