กระท่อมหลังเล็ก จากอิฐและไม้

แบบบ้านกระท่อมหลังเล็ก ที่เลือกใช้วัสดุอย่างอิฐและไม้ เพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติและสื่อถึงความเป็นพื้นถิ่นของบ้านในเชียงใหม่ ตกแต่งด้วยงานคราฟต์