[DAILY IDEA] แบบบ้านเล็ก อยู่เท่ 03 – บ้านเซน เป็นสุข

แบบบ้านเล็ก ปูนเปลือย สองชั้นในจังหวัดเชียงใหม่ สีเทาจากผิวปูนเปลือยของบ้านตัดกับสีเขียวของต้นไม้ใบหญ้ารอบบ้าน กลางสวนกรวดสไตล์เซน ได้อย่างน่าสนใจ