เห็ด มีพิษที่อันตราย ต้องสังเกตให้ดี

เห็ด ที่มีอันตราย สายอาหารป่าต้องระวัง ใครที่เข้าป่าหาเห็ดต้องสังเกตและศึกษาเห็ดกินได้และกินไม่ได้ เพราะบางชนิดอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้