โคมไฟประติมากรรม ความสร้างสรรค์ที่ควรมาพร้อมวิจารณญาณ

ไม่นานมานี้หลายท่านคงได้ยินข่าว อบต.หลายที่ใช้งบประมาณไปกับการทำเสาไฟฟ้าประติมากรรมรูปทรงต่างๆ มีทั้งกินรี เครื่องบิน สัตว์ประจำถิ่น เครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำถิ่น มีเสียงคัดค้านบ้างสนับสนุนบ้าง ไม่ว่าจะคัดค้าน สนับสนุน หรือบางที่ก็มีการสอบสวนกัน ด้วยเสาเหล่านั้นก็ตั้งขึ้นมาใช้งานเรียบร้อยไปแล้ว ถึงเวลานี้ผมใคร่ขอออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้สักหน่อย เผื่อจะมีประโยชน์กับการตัดสินใจในการทำประติมากรรมเสาไฟในที่ต่างๆต่อไปในอนาคต หรือแม้กระทั่งในบ้านเรือนของเราเองก็ตาม เสาไฟกินรี ไฟส่องสว่างทั่วๆไปนั้นเราแบ่งวัตถุประสงค์ออกเป็นสองอย่างใหญ่ๆ คือให้แสงสว่างเพื่อความปลอดภัย นั่นคือปลอดภัย จากขโมยขโจร งูเงี้ยวเขี้ยวขอ หลุมบ่อ เห็นว่าเป็นขอบถนนขอบทาง ทางโค้ง ทางลาด คนผ่านไปมาจะได้มองเห็นกันชัดๆ กับอีกวัตถุประสงค์หนึ่ง คือ เพื่อสร้างบรรยากาศ ถ้าต้องการเลือกแบบนี้ เรื่องความปลอดภัยก็เป็นรอง เอาบรรยากาศให้ได้ก่อน ทั้งหมดทั้งปวงขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานต้องการแบบไหน ณ สถานที่ไหนในเวลาใด แต่ก็ยังมีทางเลือกที่สามนั่น คือ ผสมผสานทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน เช่น โคมไฟเหนือโต๊ะอาหารแบบที่ปรับระดับสูงต่ำได้ เมื่อต้องการ รับประทานอาหารในชีวิตประจำวันก็ยกให้มันสูงขึ้น แสงจะได้กระจายไปทั่วๆ จะได้มองเห็นว่าวันนี้มีอะไรกินบ้าง ก้างปลาอยู่ตรงไหน ไอ้ก้อนดำๆในจานนั่นมันหมูทอดหรือเต้าหู้ยี้ สามารถมองเห็นหน้าสมาชิกบนโต๊ะได้ชัดเจน พูดคุยกันได้สะดวก ในอีกการใช้งานเมื่อเราต้องการเน้นบรรยากาศของแสงไฟส่องเฉพาะจุด เช่นเมื่อจะเล่นไพ่ก็ดึงโคมไฟให้ต่ำลงมาในจุดที่พอใจ แสงไฟก็จะเป็นวงส่องเน้นเฉพาะตรงกลางโต๊ะทำให้มีสมาธิในการเล่น สมาชิกในวงก็สามารถซ่อนแววตาที่อยากปกปิดเมื่อได้ไพ่ดีหรือไม่ดีได้อีกด้วย ได้ประโยชน์หลายทางด้วยกัน ทีนี้มาถึงโคมไฟถนนที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้น ผมมีความเห็นว่าท่าน อบต. […]