เรือนแพ Loylum Eco Villa ความสุขสงบที่ลอยเหนือผืนน้ำเมืองกาญจนบุรี

เรือนแพ ที่ทำจากตู้คอนเทนเนอร์ ออกแบบให้แอบซ่อนตัวและกลมกลืนกับธรรมชาติ ลอยลำบนผืนน้ำสงบในเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี