เมล็ดพันธุ์ผัก หน้าตาแบบนี้ โตขึ้นเป็นผักชนิดไหนกันนะ??

ชวนมารู้จัก เมล็ดพันธุ์ผัก พร้อมดูตัวอย่างว่าเมล็ดพันธุ์หน้าตาแบบนี้ โตขึ้นเป็นผักชนิดไหนกัน พร้อมวิธีเพาะกล้าให้มีประสิทธิภาพ