รวม เพลี้ย ศัตรูพืชตัวเล็ก ที่ต้องเฝ้าระวัง

เพลี้ยเป็นแมลงศัตรูพืชที่มีขนาดเล็ก และหลายสายพันธุ์มากลักษณะรูปร่างก็แตกต่างกันออกไป เป็นแมลงตัวอ่อนที่มีวงจรชีวิตสั้น แต่ขยายพันธุ์ได้เร็วมาก เพลี้ยหนึ่งตัวสามารถออกลูกได้หลายสิบตัวต่อครั้งและสามารถออกลูกได้ตลอดชีวิต จึงทำให้ระบาดได้รวดเร็ว