จิงจ้อเหลี่ยม

จิงจ้อแดง ชื่อวิทยาศาสตร์: Operculina turpethum (L.) S. Manso วงศ์: Convolvulaceae ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้ออ่อน ลำต้น: ทอดเลื้อยไปตามผิวดิน หรือพันไม้ระดับต่ำ กิ่งมีปีกขนาบเป็นเหลี่ยม 3 เหลี่ยม สีเขียวเรื่อม่วงแดง ใบ: มีหลายแบบ เช่น รูปไข่แกมใบหอก รูปหัวใจแคบ-กว้าง ปลายเรียวแหลม โคนเว้า ขอบจักฟันเลื่อยหยาบ ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ใต้ใบมีขนนุ่ม ดอก: เดี่ยวหรือช่อขนาดเล็ก ใบประดับ 2 ใบ กลีบเลี้ยงสีเขียวเรื่อแดงรูปท้องเรือ 5 อัน ดอกสีขาว รูปกรวย ปลายแผ่ติดกัน ขนาดดอก 4-5 เซนติเมตร ออกดอกเดือนตุลาคม-เมษายน ผล: รูปกลม เมื่อแก่แตกได้ เมล็ดสีดำ มีขน 4 เมล็ด อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ทั่วไป น้ำ: […]