จัดการทุกปัญหาสุขภาพเท้าด้วย Deramed Footcare

รู้หรือไม่ ในพื้นที่เล็กๆ ของฝ่าเท้าประกอบด้วยกระดูกนิ้วเท้ารวมแล้วมากถึง 28 ชิ้นและกระดูกฝ่าเท้าอีก 10 ชิ้น ประกอบบด้วยเส้นเอ็น กล้ามเนื้อ และเส้นประสาทที่มีจุดสะท้อนส่งผลถึงอวัยวะสำคัญๆ ทั่วร่างกาย หากฝ่าเท้าเกิดการบาดเจ็บ ย่อมส่งผลต่อการเดินและการทรงตัวโดยรวม ดังนั้น การเริ่มต้นดูแลสุขภาพเท้าจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรใส่ใจ หากต้องการให้สุขภาพเท้า การเคลื่อนไหว และการทรงตัวเป็นไปตามปกติ