เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty จัดแสดงข้อมูลสินค้า พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ มาริโอ้ เมาเร่อ

เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty จัดแสดงข้อมูลสินค้า พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ มาริโอ้ เมาเร่อภายใต้ชื่องาน The story of us by Mitsubishi Heavy Duty พร้อมสัมผัสกับเทคโนโลยีของเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty และมาตรฐานด้านคุณภาพระดับโลก